English | Русский | Français |  
menu

הצטרפות

פרטי היומן

שם היומן כפי שיופיע בראש הדף ובתוצאות החיפוש.

בעל/ת היומן

משמש לשליחת פרטי ההרשמה ולדרך התקשורת העיקרית שלנו עמכם.

סיווג היומן

תחום העיסוק הראשי שלכם ישמש לקוחות אשר יחפשו לקבוע תור לפי תחום עיסוק.
ההתמחות שלכם בתחום העיסוק. אם יש לכם מספר התמחויות משנה רשמו את העיקרי שבהם. ישמש לקוחות אשר יחפשו לקבוע תור לפי תחום עיסוק והתמחות.

פרטי המשתמש

שם משתמש באותיות ומספרים בלבד. עם שם זה תוכלו להיכנס למערכת והוא לא יוצג ללקוחותיכם.
סיסמה באורך 5 תווים לפחות.
שוב את הסיסמה שבחרתם.

העדפות חשבון

יומן אישי יאפשר לאדם אחד בלבד ליצור מערכת זימון תורים אחת. יומן אישי מאפשר להגדיר מספר מקומות של מתן שירות ללקוחותיכם. אם אתם זקוקים למספר יומנים בחרו יומן משרדי ואת כמות המשתמשים הרצויה.
יומן מאוחד מציג ללקוח רק יומן אחד. כאשר הלקוח קובע תור המערכת משבצת אותו לאחד היומנים שלכם. יומן מאוחד מאפשר קביעת תורים במקביל בהתאם למספר היומנים שלכם.
באפשרותכם לקבוע את המועד המאוחר ביותר שבו לקוחות יכולים לקבוע תור. לדוגמה, אם בחרתם שבוע לפני מועד התור, הלקוחות יוכלו לקבוע תורים רק שבוע או יותר מראש.
באפשרותכם לקבוע את המועד המאוחר ביותר שבו לקוחות יכולים לבטל תורים. לדוגמה, אם בחרתם שבוע לפני מועד התור, הלקוחות יוכלו לבטל תורים רק שבוע או יותר מראש.
באפשרותכם לקבל הודעה בדואר אלקטרוני על כל קביעה או ביטול של תור על ידי לקוחותיכם. ההודעה יכולה להיות בפורמט רגיל, או בפורמט של פגישת outlook לשימוש ביומן זה.
באפשרותכם לקבל sms לטלפון הנייד שלכם על כל קביעה או ביטול של תור על ידי לקוחותיכם. שירות זה כרוך בתשלום נוסף ויהיה זמין לאחר שיסופקו פרטי אמצעי התשלום.
באפשרותכם ליידע את לקוחותיכם מיידית באמצעות sms על כל קביעה, שינוי או ביטול תור שתבצעו עבורם. שירות זה כרוך בתשלום נוסף ויהיה זמין לאחר שיסופקו פרטי אמצעי התשלום.
באפשרותכם לתת ללקוחותיכם את האפשרות לשלוח לכם הודעות דרך היומן. ניתן לאפשר לאותן הודעות להישלח כהעתק גם לתיבת הדואל שלכם.
תור בחזרות הינו תור החוזר על עצמו בדפוס מסוים (לדוגמא פעם בשבוע). הנכם יכולים לאפשר קביעת תור בחזרות רק על ידיכם או גם על ידי הלקוחות.
באפשרותכם לשלוח ללקוחותיכם תזכורת ב דואל לגבי מועד תור שקבעו לעצמם או שנקבע להם על ידכם. תזכורת זו תישלח להם שני ימי עבודה לפני מועד התור.
באפשרותכם לשלוח ללקוחותיכם תזכורת ב sms לגבי מועד תור שקבעו לעצמם או שנקבע להם על ידכם. תזכורת זו תישלח להם בשעה 10:00 בבוקר ביום העבודה הקודם למועד התור. שירות זה כרוך בתשלום נוסף ויהיה זמין לאחר שיסופקו פרטי אמצעי התשלום.
עידכון
בלה בלה בלה
שגיאה!
נא הכמלא משתמש תקין
אישור >
אישור
אתה בטוח שברצונך למחוק את המששהו של המשהו בלה בלה בלה בלה בלה בלה?
ביטול > אישור >